Anselm Clavè 32

Llinars del Vallès

lidia.rodriguez@icavor.com

93 8427495 / 676379255

Administració de Finques

Una comunitat ben administrada permetrà que el valor del vostre habitatge augmenti.

La seva propietat en bones mans

Posaria la seva salut en mans d’un metge que no estigués col·legiat?

Malauradament, l’administració de finques és una professió contaminada per l’intrusisme d’aquells que les exerceixen sense un títol oficial i aquells que, tot i posseint-ho, l’exerceixen sense un codi ètic que prioritzi el propietari per sobre d’interessos econòmics propis.

A Vallés Jurìdic ens regim per un codi deontològic i uns principis fonamentals que han de regir la nostra professió. Oferim un servei de qualitat gràcies a un equip experimentat i amb una formació extensa i rigorosa formant part del Col·legi Oficial d’administració de finques de Barcelona i Lleida.

A Vallés Jurìdic creiem que la confiança entre nosaltres i els propietaris és fonamental per poder generar la tranquil·litat que hi ha algú disposat a ajudar-los a cada moment. Defensem els nostres propietaris davant d’institucions i empreses. Estem preparats per bregar amb administracions públiques, proveïdors i fins i tot resoldre conflictes entre veïns.

El teu administrador de finques

¿Què és un administrador de finques?

Els administradors de finques són els responsables de gestionar el patrimoni immobiliari de les comunitats de propietaris en benefici dels veïns.

A més, són experts en propietat horitzontal i, en el dia a dia, es constitueixen com els encarregats de solucionar els problemes que sorgeixen al si de les comunitats de propietaris.

L’administrador de finques actua com a gerent, gestor, secretari, comptable i mediador en reunions de veïns, a més de prestar assessorament professional sobre qualsevol tema que afecti la comunitat.

¿Quin valor aporta un bon administrador de finques als propietaris?

Un administrador ha d’aportar tranquil·litat i seguretat a tots els propietaris.

Gràcies a la seva formació específica en gestió d’immobles, l’administrador de comunitats és capaç d’oferir una visió més professional i encertada sobre els diferents assumptes que afecten la gestió de la comunitat i valorar quina és la solució més adequada i rendible en cada cas, cosa que suposa un estalvi general per a tots els propietaris i llogaters.

Les subvencions públiques són un bon exemple dels avantatges de comptar amb els serveis dels professionals. L’administrador de finques compta amb informació actualitzada sobre aquests ajuts i els tràmits administratius que cal seguir per sol·licitar-la, cosa que facilitarà enormement el procés burocràtic.

¿Quina importància té que el teu administrador de finques estigui col·legiat?

El Col·legi d’Administradors de Finques de cada comunitat autònoma cobreix l’actuació dels seus col·legiats amb dues assegurances: una fiança col·legial en cas de desajustos o pèrdues en la gestió econòmica, i una assegurança de responsabilitat civil en cas d’actuacions incorrectes o desistiment de funcions.

A més, la comunitat també comptarà amb cobertura legal si cal acudir als tribunals, ja que podrà sol·licitar els serveis jurídics del Col·legi d’Administradors.

¿Què us ofereix Vallès Jurídic?

Assessorament personalitzat

Ens adaptem a les vostres necessitats. El nostre objectiu és que les comunitats de propietaris siguin sostenibles i equilibrades, actuant amb criteris d’eficàcia, eficiència i economia adaptats a les característiques pròpies de cada comunitat.

Disponibilitat i accessibilitat 365

Ens importa la tranquil·litat i el benestar dels nostres propietaris. Per això oferim un servei àgil i eficaç, disponible durant tots els dies de l´any a través de diferents canals de contacte.

Capacitació professional i experiència.

Formem part del Reial Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Fa anys que gestionem amb èxit diferents comunitats de veïns de tota mena. Coneixem la normativa, canviant i cada cop més complexa i ens formem constantment.

Rigorositat i transparència

Treballem per la millor qualitat/preu optimitzant econòmicament tots els contractes, assegurances i serveis. Garantim un seguiment comptable rigorós i transparent de les nostres comunitats.

s

Eficàcia en la resolució de sinistres

Actuem amb solvència i de manera efectiva, en el menor temps possible. Disposem d´un catàleg experimentat de professionals multiservei que ens permeten gestionar qualsevol problema i solucionar-lo de la millor manera possible.

z

Comunicació contínua i detallada

A Vallés Jurìdic considerem que la comunicació és fonamental. La gestió d‟una finca implica transmetre adequadament l‟estat de cada aspecte relacionat amb la mateixa així com les diferents gestions que es realitzen.

Gestió integral de la vostra comunitat

Administració de l'edifici

Manteniments preventius i correctius per evitar deterioraments de zones i elements comuns.

Classificació, avaluació i seguiment dels sinistres  i les corresponents reparacions i manteniments.

Gestió de conflictes derivats dels sinistres o avaries de la comunitat

Control i verificació de les obres i reparacions així com la petició d’informes tècnics

Protecció de la finca mitjançant serveis i equips de seguretat

Presentació de diversos pressupostos per a la realització dels actes necessaris a la conservació dels béns comuns.

Gestió administrativa, fiscal i assessorament legal

Alta i constitució de comunitats

Confecció i custòdia del Llibre d’actes i edifici

Enviament dactes i comunicats oficials.

Seguiment de tràmits i gestions amb companyies de subministraments i assegurances i organismes públics i oficials.

Operacions amb tercers, retencions i ingressos a compte, atribució de rendes i impost sobre el valor afegit amb els models 347, 111, 190, 184 i 303.

Assessorament legal per garantir el compliment de la normativa vigent

Altes baixes i modificacions en les obligacions tributàries, model 036

Gestió econòmica

Elaboració de la comptabilitat

Control detallat i diari pressupostari

Càlcul de quotes

Gestió de despeses extraordinàries

Control mensual i de tancament de trimestres

Estudi dels comptes i control de les despeses

Tramitació i cobrament de rebuts

Control de la morositat

Estudi de possibles ajuts i subvencions

Gestió de propietaris

Convocatòries, conducció i aixecament dactes de les juntes ordinàries i extraordinàries.

Execució i compliment de tots els acords adoptats.

Contacte amb l´administració 365 dies l´any

Assessorament personalitzat amb els presidents

Atenció personalitzada per diferents vies: telèfon, email, web per donar una resposta immediata a la vostra comunitat.

El seu administrador de confiança al Vallès Oriental

Contacta amb nosaltres

 

Podràs contactar amb nosaltres de la següent manera

Truca'ns

Telèfon: 938 42 74 95

 

Envia'ns un email

lidia.rodriguez@icavor.com

Visita'ns

Anselm Clavé 32

Llinars del Vallès, 08450 Barcelona

A Vallès Jurídic també us oferim la possibilitat de fer la consulta online o bé de forma telemàtica. Si ho preferiu, i amb l’objectiu d’oferir el millor servei als nostres clients, podem atendre el vostre cas via Skype/Zoom o per telèfon amb el mateix cost que una cita presencial al nostre despatx. Ompliu el formulari de contacte i fixarem dia i hora perquè els nostres advocats resolguin tots els vostres dubtes.

Completeu el formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Si us plau, marqueu la casella següent

11 + 10 =

p

Política de Privadesa

Ens podrà trobar a la següent adreça